Privacybeleid

Care 4 Body Massagepraktijk respecteert de privacy van alle gebruikers. Alle persoonlijke informatie, die gedeeld wordt bij een bezoek aan de massagepraktijk, worden vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Care 4 Body Massagepraktijk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt. Dit zijn algemene persoonsgegevens en bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden verstrekt tijdens het intakegesprek, via whats app, sms of Facebook Messenger, telefonisch – of via email.

Care 4 Body Massagepraktijk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor – en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Bijzondere persoonsgegevens

Care 4 Body Massagepraktijk verwerkt ook gegevens van u op het gebied van gezondheid, lichamelijke conditie, leefgewoonten en eventueel medicijngebruik. Deze gegevens worden verwerkt op een intake formulier met uw toestemming. U heeft altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Waarom zijn deze gegevens nodig?

Care 4 Body Massagepraktijk verwerkt uw persoonsgegevens om facturen te kunnen maken, en om u beter te kunnen helpen tijdens uw behandeling.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de gestelde doelen te realiseren. Uw gegevens worden bewaard zolang u onder behandeling bent en na het beëindigen van de behandelingen worden uw gegevens tenminste zeven (7) jaar na de laatste behandeling bewaard. In het geval van behandeling van minderjarigen wordt het dossier gedurende zeven (7) jaar nadat ze meerderjarig (18) worden bewaard. Gegevens die verstrekt worden tijdens het intakegesprek, worden digitaal opgeslagen en bewaard op een beveiligde, niet door derden toegankelijke computer.

Delen met anderen

Uw gegevens worden alleen aan derden verstrekt met uw toestemming, indien dit nodig, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.